ปีนภูเขา...เพื่อให้คุณมองเห็นโลก
ไม่ใช่เพื่อให้โลกมองเห็นคุณ

-
2
+

TH-What’s Happening

MONTE VISTA CHALET