ความหรูหรามีหลายรูปทรงและขนาด
ที่ Monté Vista Chalet

-
2
+

TH-Accommodation

TH-There are 7 room types at Monté Vista Chalet