ภูเขา...ในฐานะที่เป็นโลก
ไม่ใช่เพื่อให้โลกเป็นแบบคุณ

-
2
+

แกลลอรี่

TH-MONTE VISTA CHALET